Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden vermeld. Deze zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking op onze website of artikelen, stuur dan een e-mail naar info@eveshuisentuin.nl

Algemeen

De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten.

Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Eve’s huis & tuin kamer van koophandelnummer 56947682. Op alle overeenkomsten gesloten met Eve’s huis & tuin is Nederlands Recht van toepassing. 

Prijs 

Alle prijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

Betalen 

Na bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, inclusief de verzendkosten. De betaling dient vooraf of via factuur(ook vooraf) plaats te vinden. 

 De betalingsmogelijkheden zijn

  • Overschrijving via de banknummer : 430379757 t.n.v. Eve’s huis & tuin  
  • Ideal 
  • Paypal

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, doch uiterlijk binnen 2  dagen. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn. 

Verzendkosten 

De artikelen worden verzonden via TNT post. De verzendkosten zijn per bestelling vastgesteld op € 6,75 Eve’s huis & tuin is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. Echter, verzenden is in alle gevallen voor risico van de koper. 

Annulering

U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Annuleren doet u via info@eveshuisentuin.nl. Als u de geannuleerde bestelling reeds betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug.  

Retourrecht 

Als het bestelde niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 7 dagen na ontvangst retour zenden. U moet het artikel eerst als retour aanmelden via info@eveshuisentuin.nl. Eve’s huis & tuin  zal de retourzending bevestigen, waarna u het artikel kunt terugsturen. Alle retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het retour te sturen artikel dient in originele staat, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Het door u betaald bedrag, exclusief de verzendkosten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen worden terug betaald.  

Persoonsgegevens 

Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Eve’s huis & tuin opgeslagen om de bestelling verwerken. Daarnaast gebruikt Eve’s huis & tuin uw gegevens voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld van het versturen van mailings. Uiteraard hanteert Eve’s huis & tuin bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving. 

Aansprakelijkheid 

Eve’s huis & tuin is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van Eve’s huis & tuin is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.  

Geschillen 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Eve’s huis & tuin haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 

Wijzigingsrecht 

Eve’s huis & tuin behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Eve’s huis & tuin