Stappenplan voor het zelf verwijderen van een wespennest

Zelf een wespennest verwijderen is geen eenvoudige klus! Het is erg belangrijk om u dit te beseffen, wanneer u hiermee aan de slag gaat. Wanneer u de klus niet op de juiste wijze aanpakt zullen de wespen agressief worden. De kans dat u gestoken wordt neemt hierdoor toe. Bij mensen met een allergie voor wespensteken kan het gif wat wespen in uw lichaam spuiten voor een ernstige zwelling zorgen. Zeker wanneer deze zwelling zich rond uw keel of ogen bevindt, kan dit gevaarlijk zijn. Reden genoeg om u goed voor te bereiden op het verwijderen van een wespennest. In dit artikel leest u hier meer over!

Stap 1: zorg voor de juiste kleding

Allereerst is het belangrijk om voor de juiste kleding te zorgen. De wespen zullen u proberen te steken, waartegen de kleding u bescherming moet bieden. Het is raadzaam om geschikte kleding voor het verwijderen van wespennesten te lenen, huren of te kopen. Zo verkleint u de kans op een hevige pijn.

Stap 2: zorg voor een geschikt bestrijdingsmiddel

Nu u zichzelf beschermd heeft tegen wespensteken, dient u voor een geschikt bestrijdingsmiddel te zorgen. Het middel moet direct effectief zijn, waarbij de kans op gezondheidsrisico’s voor uzelf tot een minimum beperkt wordt. Gebruik sprays alleen op dagen waarop u niet gehinderd wordt door de wind.

Stap 3: verwijder het volledige nest

Het is vaak niet voldoende om enkel gif richting een nest te spuiten. Zorg er altijd voor, dat het nest zelf ook verwijderd wordt. In het nest kan zich een jonge koningin bevinden, die in de lente aan de bouw van een nieuwe familie begint. Dit wilt u voorkomen, wat het essentieel maakt om het nest af te breken. Een spray trekt vaak niet diep genoeg in het bestaande nest om de jonge koningin te doden.